Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne w domach, mieszkaniach, obiektach biurowych, itp. Co jest celem tego typu pomiarów i kiedy powinno się je wykonywać? Pomiary przeprowadza się, aby sprawdzić czy instalacja elektryczna działa prawidłowo. Na samym początku dokonujemy wstępnych oględzin, czyli oceniamy stan przewodów, sprawdzamy czy gniazda znajdują się w przepisowej odległości od natrysków i wanien kąpielowych oraz czy kontakty są dobrze przymocowane. Następnie wykonujemy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Polega on na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie, jeśli pojawi się napięcie.

 

Pomiar rezystancji izolacji i badanie wyłączników różnicowoprądowych

Pomiar rezystancji izolacji pomaga sprawdzić, czy izolacja przewodów w całej instalacji jest na odpowiednim wysokim poziomie. Z kolei badanie wyłączników różnicowoprądowych polega na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, które odłączają zasilanie, jeśli dojdzie do porażenia prądem elektrycznym. Tego typu pomiary należy przeprowadzać oddając obiekt do eksploatacji, przeprowadzając modernizację lub gdy na obiekt wpłyną negatywne czynniki, np. wyładowania atmosferyczne.

pomiar elektryczny